logoΣυνεργασία σχολείου-οικογένειας

Οικοδομούμε σχέσεις συνεκπαίδευσης με τους γονείς

Χωρίς καμία αμφιβολία, η οικογένεια είναι ένας από τους κύριους παράγοντες εκπαίδευσης της παιδικής ηλικίας, παράλληλα με το σχολείο. Το εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο μας προσφέρει στις οικογένειες και στους δασκάλους την ευκαιρία να μοιράζονται την εκπαίδευση των παιδιών, αναλαμβάνοντας την συνυπευθυνότητα γι’ αυτά. Το σχολείο προσαρμόζεται στις ανάγκες των γονιών στο τομέα της επικοινωνίας και προσφέρει τη δυνατότητα συχνών επαφών μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων. Εξασφαλίζεται έτσι η σωστή συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και την παιδαγωγό για την ομαλή εκπαιδευτική και ψυχολογική εξέλιξη του παιδιού.

Βασικό μας μέλημα είναι ανάμεσα στις οικογένειες και στους δασκάλους μας να εξασφαλίζεται αμοιβαία συνεργασία, βοήθεια και συνυπευθυνότητα αποκτώντας μέρα με τη μέρα περισσότερη εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Με τη φιλοδοξία να διατηρηθεί αυτή η εμπιστοσύνη, προσπαθούμε καθημερίνα:

  • Να καθιερώσουμε και να διατηρήσουμε διαφανή επικοινωνία και ενημέρωση μεταξύ του σχολείου και των οικογενειών μέσω όλων των πιθανών διαύλων.
  • Να κάνουμε τις οικογένειες μέρος του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου.
  • Να διευκολύνουμε τη συνεισφορά των οικογενειών και να της δώσουμε θετική αξία.

Σε όλη την Ευρώπη σήμερα γίνεται μεγάλη συζήτηση για τη συνεργατική σχέση εκπαιδευτικών και γονέων σε διαδικασίες συνεκπαίδευσης τόσο των παιδιών αλλά και των ίδιων. Στο πλαίσιο της πρότυπης εκπαίδευσης που παρέχουμε προβλέπεται πιλοτική συμμετοχή των γονέων στη μαθησιακή διαδικασία, κατα τη διάρκεια ορισμένων δραστηριοτήτων σχεδιασμένων απο κοινούσε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς μας για την επίτευξη του επιθυμητού  μαθησιακού αποτελέσματος.

Συνεργασία με σχολική ψυχολόγο

Η σχολική ψυχολόγος κα Ελίνα Κεπένου συνεργάζεται  με τις παιδαγωγούς μας μέσα από τακτικές πρωινές επισκέψεις στο Νηπιαγωγείο και προκύπτει έτσι, μέσα από διαρκή επικοινωνία, η καλύτερη δυνατή παρακολούθηση των παιδιών, προκειμένου να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των γονέων για τη μαθησιακή πρόοδο, την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη και την ανάπτυξη των νηπίων. Στο Νηπιαγωγείο μας παρέχεται η δυνατότητα συμβουλευτικής με δύο τρόπους:

1)         Με ατομικές συναντήσεις:

Οι γονείς σε προκαθορισμένα ατομικά ραντεβού προσέρχονται στο σχολείο και συζητούν με την ψυχολόγο τους προβληματισμούς τους. Ενημερώνονται για την εξέλιξη του παιδιού, όπως αυτή καταγράφεται από την ειδικό μέσα στο σχολείο και δέχονται προτάσεις για την καλύτερη αντιμετώπιση απλών καθημερινών δυσκολιών στην ανατροφή των παιδιών. Επιπλέον, συζητούνται ειδικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και δίνονται κατευθύνσεις για την αξιοποίηση των ιδιαίτερων κλίσεων και ταλέντων τους.

2)         Με ομαδικές συναντήσεις:

Ορίζεται το θέμα (π.χ. «Παιδί και Όρια») και η ημερομηνία της συνάντησης και οι γονείς συμμετέχουν σε μια ομαδική συζήτηση με συντονίστρια την ψυχολόγο του σχολείου. Οι συναντήσεις αυτές είναι σημαντικές καθώς ακούγονται διαφορετικές ιδέες και προβληματισμοί και οι γονείς μέσα από μια εποικοδομητική αλληλεπίδραση βρίσκουν λύσεις σε δικές τους δυσκολίες. Το κλίμα στις ομάδες μας είναι ευχάριστο, κανείς δεν πιέζεται να μιλήσει αν δεν το επιθυμεί, μπορεί όμως να πάρει πολύ χρήσιμες πληροφορίες τόσο από την ειδική ανάλυση ενός θέματος όσο και την ελεύθερη έκφραση και ανταλλαγή ιδεών.

Είναι σημαντικό να συμμετέχετε στις συναντήσεις με την Ψυχολόγο έτσι ώστε, με τη συνεργασία γονέων και σχολείου, να προλαμβάνονται τυχόν δυσκολίες και να σας δίνονται προτάσεις για την απόλαυση του γονεϊκού σας ρόλου και την ενίσχυση του.

Συνεργασία με λογοθεραπευτρια

Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες του Νηπιαγωγείου μας παρέχεται η Συμβουλευτική Αγωγής Λόγου, σε συνεργασία με τη λογοπεδικό κα Αργυρώ Ελευθεριάδου.

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της πρώιμης παρέμβασης η Λογοπεδικός μας, πραγματοποιεί ανιχνευτικό έλεγχο σε όλα τα τμήματα του νηπιαγωγείου.  Παρατηρεί όλα τα παιδιά εντός του ωρολογίου προγράμματος και συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Στη συνέχεια, εφ’ όσον χρειαστεί, αξιολογεί με στόχο να εντοπίσει το στάδιο εξέλιξης στο οποίο βρίσκεται ο λόγος τους, σύμφωνα πάντοτε με τη χρονική ηλικία του κάθε παιδιού, και να προσδιοριστούν τυχόν αποκλίσεις. Με βάση τα στοιχεία της αξιολόγησης και μόνο στις περιπτώσεις που αυτό θα κριθεί χρήσιμο, προτείνεται στους γονείς ο καταλληλότερος τρόπος παρέμβασης, βάσει των προσωπικών αναγκών του κάθε παιδιού.