logoΤο Νηπιαγωγείο

Πρωταρχικός στόχος του σύγχρονου σχολείου είναι η συμβολή του στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και στην επιτυχή κοινωνική του ένταξη, αφενός μέσα από την συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών, αφετέρου με την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών, συναισθηματικών και γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η συνδυαστική χρήση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με άμεσες μορφές διδασκαλίας στο νηπιαγωγείο μας, βοηθά να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Η συνεργατική μάθηση είναι μια μορφή οργάνωσης του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, ένα σύστημα μεθόδων μάθησης, που επιτρέπει σε μικρές, ανομοιογενείς ομάδες παιδιών να επιτύχουν κοινούς στόχους και, καθώς εργάζονται μαζί, βελτιστοποιείται τόσο η μάθηση του καθενός, όσο και όλων των μελών της ομάδας. Προωθείται μέσα από τη διαθεματικότητα και τα σχέδια εργασίας (project), όπου τα παιδιά προσεγγίζουν την γνώση ολιστικά. Κατά τον Piaget, η διαμαθητική αλληλεπικοινωνία αναδεικνύει τις γνωστικές συγκρούσεις, γεγονός που συμβάλει στην γνωστική ανάπτυξη του παιδιού.

 

 

 

Βασικό μας μέλημα ιδιαίτερα στο Προσχολικό τμήμα είναι η κατάλληλη προετοιμασία του παιδιού για την όσο το δυνατόν ομαλότερη μετάβαση του στο Δημοτικό σχολειό, όπου και ξεκινά να καθορίζεται η περαιτέρω ακαδημαϊκή του εξέλιξη.

 

 

 

Το πρόγραμμα του E.M.E.D.O.F. μέσα απ’ όλες τις παρεχόμενες δραστηριότητες έχει σαν βασικό σκοπό το παιδί, με οριοθετημένη για κάθε ηλικία κατεύθυνση, να αποδίδει έργο με βάση την διανοητική και όχι την χρονολογική του ηλικία.

 

Επειδή η σχολική επιτυχία η αποτυχία αποτελεί προϊόν αλληλεπίδρασης των οικογενειακών αναπαραστάσεων και της σχολικής ζωής σε μια δεδομένη στιγμή, γίνεται φανερό πόσο άρρηκτα στενή είναι η σχέση της οικογένειας και του σχολείου. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι τα πρώτα βήματα του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον είναι η απαρχή για τη μετέπειτα ζωή του, θεωρούμε απαραίτητη την συνεργασία των γονέων καθ’ όλη την διάρκεια φοίτησης του παιδιού, πάντοτε με άξονα την από κοινού παιδαγωγική φιλοσοφία. Για τους παραπάνω λόγους η προσέλευση των γονιών στις ενημερωτικές συγκεντρώσεις του σχολείου μας θεωρείται υποχρεωτική. Το σχολείο προσαρμόζεται στις ανάγκες των γονιών στο τομέα της επικοινωνίας και προσφέρει τη δυνατότητα συχνών επαφών μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων. Εξασφαλίζεται έτσι η σωστή συνεργασία ανάμεσα στους γονείς και την παιδαγωγό για την ομαλή εκπαιδευτική και ψυχολογική εξέλιξη του παιδιού.

Το νηπιαγωγείο συνεργάζεται με ψυχολόγο ειδικά καταρτισμένη σε θέματα που απασχολούν τα παιδιά όσο και τους γονείς. Υπάρχει η δυνατότητα για τους γονείς συμβουλευτικών συζητήσεων για τα καθημερινά μικροπροβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο παιδί. Επιπλέον, οργανώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην σχολική χρονιά ομαδικές συναντήσεις στο χώρο του νηπιαγωγείου όπου αναπτύσσονται και εξηγούνται θέματα που έχουν σχέση με: οικογένεια-σχολείο και παιδιά (οιδιπόδειο σύμπλεγμα, ζήλια μεταξύ αδελφών, επιθετικότητα στην προσχολική ηλικία, ερχομός ενός αδελφού/ης στην οικογένεια, βραδινός ύπνος, νοητική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας).

Στο νηπιαγωγείο μας δίνεται ιδιαίτερα σημασία στο βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά βρίσκουν νόημα σε όσα μαθαίνουν και κάνουν συνδέσεις ανάμεσα στις γνώσεις και τις εμπειρίες που αποκτούν. Μαθαίνουν μέσω μια διδασκαλίας που προσαρμόζεται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα τους. Συνεργάζονται με τους συνομηλίκους και τους ενηλίκους, ώστε η μάθηση να αποκτά και κοινωνική χροιά, εκτός από νοητική. Αναπτύσσουν τις ικανότητες της επίλυσης προβλημάτων και της κριτικής σκέψης, μέσω δραστηριοτήτων που αυξάνουν σταδιακά σε δυσκολία. Πειραματίζονται με καινοτόμα προγράμματα με σκοπό τη δια βίου μάθηση, αναζητώντας, θέτοντας ερωτήσεις, κάνοντας ανακαλύψεις και καταγράφοντας ιδέες και παρατηρήσεις ως άτομα και ως μέλη της ομάδας. Στοχεύουμε από το να αποκτήσουν τα παιδιά επάρκεια στην γραπτή, προφορική και καλλιτεχνική επικοινωνία μέχρι την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, του αυτοσεβασμού, της υπευθυνότητας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Διευθύντρια : Ελένη Κοκκώνη

 

Δασκάλες Προσχολικού Τμήματος:

Ελένη Κοκκώνη

Elisabeth Bασιλειάδου         

Μαράτα Στρατογιαννάκου        

 

Δασκάλες Νηπιακού Τμήματος:

Claudie Louzi    

 

Δασκάλα Προνηπιακού Τμήματος:

Christel Vordonis  

Υπεύθυνη Διευρυμένου Ωραρίου:

Αγγελική Τσατσαμπά    

 

Πιάνο:

Πάνος Αδαμόπουλος  

Αγγλικά: Heather McCarol

Θεατρικό παιχνίδι: Στέφανος Αθανασόπουλος

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμά μας μέσα από όλες τις παρεχόμενες δραστηριότητες έχει σαν βασικό σκοπό τα παιδιά να μάθουν να σκέπτονται και να αποδίδουν έργο με βάση τη διανοητική τους ηλικίας. Πιστεύουμε ότι κάθε γονέας χωριστά θα πρέπει να συνεργάζεται στενά και υπεύθυνα με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου καθ΄όλην την διάρκεια φοίτησης του παιδιού του στο νηπιαγωγείο για την σωστή πραγματοποίηση αυτού του πρόγραμματος.  Μ’ αυτό τον τρόπο κάθε παιδί μπορεί να βοηθηθεί ατομικά και ολοκληρωμένα με τις σωστές βάσεις, ποικίλης κατάρτισης, που παρέχονται απο εμάς.

Μην ξεχνάτε ότι τα πρώτα βήματα του παιδιού σας στο σχολικό περιβάλλον είναι η βάση για την μετέπειτα ζωή του. Ελβετός παιδαγωγός-γενετιστής πρώτος ίσως υπογράμμισε ότι

«η θεμελίωση της προσωπικότητας του ανθρώπου χτίζεται από 0-5 χρόνων».

Όσο πιο καλό είναι το υλικό, τόσο πιο γερό είναι το οικοδόμημα.

Σε όλα τα τμήματα του νηπιαγωγείου μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού περιβάλλοντος μάθησης όπου τα παιδιά:

  • Γνωρίζουν τον εαυτό τους
  • Επικοινωνούν πολύπλευρα
  • Αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες
  • Πειραματίζονται
  • Επιλύουν προβλήματα
  • Συμμετέχουν ενεργητικά
  • Αλληλεπιδρούν
  • Εμπλέκονται σε πλήθος βιωματικών, μαθητοκεντρικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων